Партньори

Европейски съюз

Проект и главна цел: „BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Бенефициент: ШМУ ООД

Проект: BG16RFOP002-2.095-1838 / 29.12.2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ: 6813.85 лв., от които 5791.78 лв. европейско финансиране и 1022.07 лв. национално съфинансиране

Начало: 05.02.2021 г.

Край: 05.05.2021 г.

Танцово и спортно студио "Мушмула"
Танцово и спортно студио "Мушмула"

Запази зала в

Танцово и спортно студио "Мушмула"
Танцово и спортно студио "Мушмула"
Танцово и спортно студио "Мушмула"
Танцово и спортно студио "Мушмула"
Танцово и спортно студио "Мушмула"
Танцово и спортно студио "Мушмула"