Народни танци

Клуб за народни танци “ЦОКОВЦИ” с ръководители Цоко Бояджиев и Виктор Филипов

Разгледай нашия график

С много желание и много вдъхновение нашите инструктори ще ви предадат знанията и уменията си за Българските хора и традиции!