Партньори

                                                                    Европейски фонд за Регионално развитие

                                                                                                     Европейски съюз

Проект и главна цел: „BG16RFOP002-2.095 „Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Целта на процедурата е осигуряване на оборотен капитал за регистрирани в Република България микро, малки и средни предприятия, засегнати от временните противоепидемични мерки, за преодоляване на икономическите последствия.

Бенефициент: ШМУ ООД

Проект: BG16RFOP002-2.095-1838 / 29.12.2020 г.

Безвъзмездна финансова помощ: 6813.85 лв.,  от които 5791.78 лв. европейско финансиране и 1022.07 лв. национално съфинансиране

Начало: 05.02.2021 г.

Край: 05.05.2021 г.

Роботика за деца

Един от най-интересните начини, чрез които учениците могат да научат повече за програмирането, да развият важни личностни и професионални умения от най-ранна възраст. Всяко занимание се провежда с помощта на специални  и интуитивни LEGO роботи, които са подходящи както за най-малките ученици, така и за по-големите.

Роботиката е изключително приятна, забавна и предразполага към учене, тъй като процеса на учене е под формата на игра.

Забавна математика

Нашите приятели от забавна математика се грижат всяка събота и неделя да развитият критичното мислене, увереността на децата и да ги научат да избират творчески подход за справяне с различни ситуации. Чрез игри, логически задачи и двигателни дейности всяко дете прави своите смели крачки към едно по-добро бъдеще.

Методиката, която се използва е разделена на 4 модула: Забавна аритметика, Забавна геометрия, Забавна логика и Математика в природата и изкуството.

Чрез остроумни, грабващи и ефективни подходи, децата са поставени в позиция на откриватели, което води до дълготраен ефект на ученето чрез преживяване. Заниманията стимулират любопитството на децата, поощряват тяхната изобретателност и ги правят уверени в собствените им сили. Тези часове се превръщат в едно необходимо допълнение на предучилищното и училищното образование по математика.

Стийлм Академи

Обучението по STEALM предметите (науки, технологии, инженерство, изкуство, езици и математика) води до повишаване на иновативността, въображението и творчеството на децата. Ангажирането в междукултурни и интердисциплинарни проекти дава възможност на обучаващите се да мислят нестандартно и да комбинират (интегрират) дисциплини.

Чрез участието си в STEALM дейностите, те са по-подготвени за житейските казуси и предизвикателствата на живота в света на възрастните (бъдещи работни места и кариери). Учениците се насърчават да експериментират с реални обекти, да мислят и действат аналитично и да решават проблеми посредством логика и креативно мислене.