Запиши се онлайн

Моля, попълнете формата по-долу.

*При отмяна на занимание с предварително записване, ще бъдете уведомени. Благодарим ви 🙂

Моля посочете валиден телефонен номер за обратна връзка
Моля посочете валиден Email за обратна връзка
Посочете за кое занятие искате да се запишете 🙂
Посочете датата на която ще присъствате.
Това поле не е задължително, но е ориентировъчно 🙂
Това поле не е задължително, но е ориентировъчно 🙂