Запиши се онлайн

Моля, попълнете формата по-долу.

*При отмяна на занимание с предварително записване, ще бъдете уведомени. Благодарим ви 🙂

Contact Us
First
Last
Посочете заниманието, за което искате да се запишете 🙂
посочете датата, напр. 04.04
Умея ниво
Ориентировъчно
Научих за "Мушмула" от:
Това поле не е задължително, но ни помага 🙂
Съгласен съм моите лични данни да се използват за целите на директния маркетинг
Съгласявам се с Общите условия на сайта и с Декларацията за обработване и съхранение на лични данни * *
Моля, преди да се съгласите с Общите условия да се запознаете подробнос тях: http://mushmula.bg/terms-and-conditions/
Ако имате нужда от допълнителна информация, моля посочете тук своите въпроси 🙂